مشاور سرمایه گذاری

- ارزش گذاری اوراق بهادار
- مشاوره در زمینه مدیریت ریسک
- مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی

پردازش اطلاعات مالی

- ارائه جامع ترین پایگاه داده ای اطلاعات مالی و اقتصادی
- برخورداری از متنوع ترین و قابل انعطاف ترین ابزارهای ارائه اطلاعات به کاربران
- انجام پیشرفته ترین سطح پردازش اطلاعات مالی در کشور مبتنی بر علم داده

سبدگردانی

- توصیه به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار
- تشکیل سبد اختصاصی (پرتفوی) برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی
- پذیرش سمت و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری

مشاور عرضه و پذیرش

- مشاوره در خصوص تامین مالی شرکتها از طریق پذیرش در بازار سرمایه، افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی
- مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کالا در بورس های کالا

پول هوشمند
نماد حجم قیمت درصد
رمپنا 95.08M 12,290 (6.96)
بجهرم 51.78M 6.96 (4.93)
کچاد 21.33M 8,220 (6.89)
ونیرو 20.74M 2,630 (7)
فسبزوار 10.58M 30,250 (4.89)
فبیرا 6.77M 30,250 (4.89)
بگیلان 4.21M 14,090 (4.99)
خفولا 3.26M 60,650 (2.97)
فپنتا 949.37K 37,920 (4.98)
وبانک 128.2M 10,820 (6.91)
چفیبر 11.4M 5,350 (4.88)
حجم میانگین 10 روزه
نماد حجم نسبت درصد
وبانک 128.2M 15.3 (6.91)
دسبحا 10.4M 3.76 (0.08)
بمپنا 14.8M 2.25 (2.69)
چفیبر 11.4M 2.06 (4.88)
بنیرو 7.9M 2.73 (6.96)
وایران 14.2M 2.51 (6.97)
قشکر 50.3M 3.04 (4.95)
فگستر 58.1M 2.56 (4.88)
شپلی 46.9M 2.06 (2.94)
کفپارس 38.5M 2.81 (6.34)
غگز 4.8M 4.17 (3.08)
تحلیل های ویژه
نماد حجم قیمت درصد
قثابت 9.200M 2386 (1.97)
رکیش 1.344M 3011 (0.5)
خنصیر 2.593M 13,300 (0.54)
بترانس 50.292M 2,356 (0.17)
کچاد 15.819M 8,230 (0.12)
تلیسه 7.002M 3,856 (0.81)
شپاکسا 2.15M 1,970 (1.4)
وملل 5.402M 2,995 (0.1)
چافست 2.945M 5,810 (4.87)
وساخت 31.211M 1,695 (4.61)
کرمان 136.079M 1,135 (3.41)
حجم میانگین 30 روزه
نماد حجم نسبت درصد
وبانک 128.2M 15.3 (6.91)
دسبحا 10.4M 3.76 (0.08)
فپنتا 6.0M 5.27 (2.24)
غگز 4.8M 4.17 (3.08)
بمپنا 14.8M 2.25 (2.69)
کفپارس 38.5M 2.81 (6.34)
فگستر 44.2M 2.79 (5.52)
رمپنا 37.0M 2.43 (2.28)
خزامیا 228.6M 2.01 (3.03)
شپلی 46.9M 2.06 (2.94)
قشکر 50.3M 3.04 (4.95)

آخرین مطالب

سال نو مبارک

برآمد باد صبح و بوی نوروز

به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بادت این روز و همه روز

گروه مالی پارسیان و کارگزاری الوند سالی پر از شادی و رزق و روزی را برای تمامی مردم ایران آرزومند است.

وضعیت نقدینگی

#نقدینگی

چند تا اتفاق رو به صورت همزمان داریم

بانک ها از دادن وام به افراد خرد هم جلوگیری میکنند. در صنایع هم که اوضاع به مراتب بدتر هست و خیلی از صنایع با مشکل تامین سرمایه در گردش برای تولید و فروش مواجه هستند. چرا؟ چون در ترازنامه بانک مرکزی ناترازی ایجاد میشه

از اون طرف دولت برای هزینه های خودش داره از بانک ها استقراض میکنه که نتیجه این استقراض از بانک ها هم میشه چاپ پول توسط بانک مرکزی و افزایش پایه پولی در کشور.

اتفاقی که می افته میدونید چیه؟ ایجاد رکود تورمی

یعنی اینکه کارخانجات عرضه محصولات را کاهش میدن و قیمت رو افزایش میدن

در مرحله بعدی هم دوباره دولت پای کار میاد و سیاست عرضه دستوری رو جلو میبره و باز هم یک سیکل اشتباه دوره های گذشته ادامه پیدا میکنه

آخرین دوره های برگزار شده