پلن های عضویت در کانال VIP

بسته برنزی

هزار تومان 690
 • تحلیل های بنیادی
 • تحلیل های تکنیکال
 • سیگنال خرید و فروش
 • سبد پیشنهادی
یک ماهه

بسته نقره ای

هزار تومان 1890
 • تحلیل های بنیادی
 • تحلیل های تکنیکال
 • سیگنال خرید و فروش
 • سبد پیشنهادی
سه ماهه

بسته طلایی

هزار تومان 3490
 • تحلیل های بنیادی
 • تحلیل های تکنیکال
 • سیگنال خرید و فروش
 • سبد پیشنهادی
شش ماهه