بسته برنزی

اشتراک یک ماهه
هزار تومان 690
 • تحلیل های بنیادی
 • تحلیل های تکنیکال
 • سیگنال خرید و فروش
 • سبد پیشنهادی
یک ماهه

بسته نقره ای

اشتراک سه ماهه
هزار تومان 1890
 • تحلیل های بنیادی
 • تحلیل های تکنیکال
 • سیگنال خرید و فروش
 • سبد پیشنهادی
سه ماهه

بسته طلایی

اشتراک شش ماهه
هزار تومان 3490
 • تحلیل های بنیادی
 • تحلیل های تکنیکال
 • سیگنال خرید و فروش
 • سبد پیشنهادی
شش ماهه